Beursvloer Noordoostpolder

12 februari 2013
Op 11 februari 2013 werd wederom succesvol “De Boersvloer” georganiseerd! De Beursvloer is een plaats waar verschillende werelden elkaar ontmoeten: serviceclubs, bedrijven, maatschappelijke vrijwilligersorganisaties en lokale overheden. Tijdens het evenement werden vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin verhandeld. Menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, creativiteit of faciliteiten. De portemonnee blijft daarbij gesloten. Het doel? Vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Uiteraard waren wij aanwezig om de gemaakte matches te bezegelen!