Uw nalatenschap regelen

Alle bezittingen en schulden van iemand die is overleden, gaan op grond van het erfrecht over op zijn of haar erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is bij wet bepaald. Met een testament kan men vervolgens afwijken van de standaardregels.

Wie van u erft is bij wet bepaald

De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in vier groepen. Als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking.

Wettelijke verdeling

Sinds 1 januari 2003 krijgt de echtgenoot die overblijft de hele nalatenschap, tenzij in een testament iets anders is beschreven. De kinderen krijgen niet de beschikking over hun erfdeel. Hun erfdeel wordt omgerekend in een geldbedrag. Zij krijgen voor dat bedrag een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. De langstlevende echtgenoot kan vrij beschikken over het hele vermogen en kan ongestoord verder leven. De kinderen worden als het ware in ‘erfrechtelijke wachtkamer’ geplaatst. Deze regeling wordt de ‘wettelijke verdeling’ genoemd. Het is belangrijk bij de wettelijke verdeling om de vorderingen van de kinderen goed te berekenen en vast te leggen. Het is voor alle betrokkenen van belang om te weten waar zij aan toe zijn en welke spelregels tussen hen gelden. De juridisch geschoolde specialisten van Prummel & Schippers Notarissen zijn u hierbij uiteraard graag van dienst.

Afwijken met een testament

Van de wettelijke bepalingen kunt u alleen afwijken door een testament te maken. Een testament is een notariële akte, waarin u uw uiterste wil vastlegt. Een testament kan alleen rechtsgeldig gemaakt worden bij een notaris. In een testament kunt u personen of instellingen, die volgens de wettelijke bepalingen niet automatisch uw erfgenaam worden, tot uw erfgenaam benoemen. De erfgenaam deelt naar verhouding van zijn aandeel in de nalatenschap in alle goederen en schulden van de erflater. Daarnaast is het mogelijk om in uw testament te regelen dat personen die volgens de wet erfgenaam zijn niet van u erven.

Andere regelingen bij testament

Naast bovengenoemde kunnen in een testament veel regelingen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van een executeur, een voogdijbenoeming of een regeling die ervoor zorgt dat het erfdeel van de erfgenamen privé blijft. Op die manier kan de echtgenoot van een erfgenaam geen aanspraak maken op een deel van het erfdeel van de erfgenaam, ook niet als zij in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

Over de uiteindelijke inhoud van uw testament kunnen wij u uiteraard nader informeren en adviseren.

Als u al een testament heeft, is het goed uw testament regelmatig tegen het licht te houden. Wetten en regels, maar ook uw persoonlijke situatie en wensen, veranderen. Het testament kan dan anders uitwerken dan u had bedoeld. Het is daarom raadzaam uw testament regelmatig door ons te laten beoordelen.