Estate planning

Hoe groter uw nalatenschap, hoe meer erfbelasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? Met een goed plan, dat voorziet in schenkingen, in vermogensoverdracht tijdens uw leven. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten. Met als doel dat u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiele zorgen oud kunt worden. Zo’n plan, dat maken de notarieel juristen van Prummel & Schippers Notarissen graag met u.

Prummel & Schippers Notarissen is als enige Notaris in de Noordoostpolder lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat.