Levenstestament

U heeft alles goed geregeld voor als u (of uw partner) er niet meer is. Maar wat als er een situatie ontstaat waarin uzelf tijdelijk of langdurig geen beslissingen meer kunt of wilt nemen? Kan uw partner dan zaken voor u regelen of kunnen anderen dat dan voor u doen? Zijn uw wensen voor een dergelijke situatie vastgelegd en zijn deze wensen bekend bij uw naasten? En belangrijker nog, kunnen uw naasten uw wensen ook uitvoeren, hebben zij de (juridische) bevoegdheid daartoe?

Dit soort zaken kunt u regelen in een levenstestament. Een levenstestament is een document, opgesteld en vastgelegd bij de notaris, waarin u vastlegt wie namens u bepaalde dingen kan en mag regelen.

De juristen van Prummel & Schippers Notarissen zijn bij uitstek geschikt om u te adviseren over het levenstestament. Wij beschikken over specialistische kennis van en ervaring met het opmaken van levenstestamenten.