Uit elkaar gaan

Ooit hebben uw partner en u vol goede bedoelingen en hoge verwachtingen voor elkaar gekozen. Nu blijkt dat deze relatie niet langer levensvatbaar is, moet een scheiding geregeld worden. De vraag is: hoe?

Als u ongetrouwd hebt samengewoond met een samenlevingsovereenkomst dan moet u die overeenkomst (laten) ontbinden. Voor getrouwde partners geldt dat zij bij de rechter hun huwelijk moeten laten ontbinden. Geregistreerde partner kunnen hun partnerschap buiten de rechter laten ontbinden of via de notaris (of advocaat) bij de burgerlijke stand. Als deze partners echter het gezag hebben over minderjarige kinderen moet voor de scheiding de rechter er aan te pas komen.

Onder zeer deskundige leiding van een van de juristen van Prummel & Schippers Notarissen kunt u in onderling overleg uw scheiding regelen. Waarbij de nadruk ligt op ‘in onderling overleg’. Wil één van beide partijen het onderste uit de kan halen en het liefst nog een beetje meer, dan moet ieder naar een eigen advocaat. Waarbij de advocaat slechts de belangen van één partij vertegenwoordigt. De kans bestaat vervolgens dat er na de scheiding weinig tot niets is geregeld. Deze methode is met het oog op de toekomst natuurlijk niet bevorderlijk.

U kunt daarom ook kiezen voor de weg van de bemiddeling, om er – zoals gezegd – in onderling overleg uit te komen. Onder leiding van een van de juristen van Prummel & Schippers Notarissen regelt u vervolgens samen de zorg voor de eventuele kinderen en de overige wettelijk verplichte zaken, waarbij wij het heel belangrijk vinden eerst goed te luisteren naar uw wensen. Voor ons is daarbij van groot belang dat niet alleen de juridische en fiscale elementen voor een goede afwikkeling aan de orde komen, maar ook de menselijke en emotionele aspecten. Vervolgens kunnen wij met onze vakinhoudelijke kennis en ervaring tot de optimale notariële afwikkeling van de scheiding komen.

De woning

Als u samen eigenaar was van een huis komt bij een scheiding ook de vraag aan de orde of het huis verkocht moet worden of dat een van beiden in het huis blijft wonen. Als een van de beide ex-partners in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner. Daar komt het een en ander bij kijken. Wij kunnen voor u een zogenaamde akte van verdeling opstelling waarin het huis wordt toebedeeld aan de partner die in het huis blijft wonen. De hypotheek komt eveneens voortaan voor rekening van de partner die in het huis blijft wonen.