Verkrijging erfenis

De notarieel juristen van Peter Prummel Notariskantoor kunnen u alles vertellen over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, van de notaris en nog veel meer.

Verklaring van erfrecht

Bij de afwikkeling van een nalatenschap is één van de eerste notariële werkzaamheden het opstellen van een verklaring van erfrecht. In de verklaring van erfrecht wordt vastgelegd wie er is overleden, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld nodig om als erfgenaam bij een bank over de bankrekening van de erflater te kunnen beschikken.

Erfbelasting

Als u iets erft bent u in beginsel verplicht om aangifte voor de erfbelasting te doen. De omvang van de erfenis en de graad van verwantschap met de erflater bepalen de hoogte van de verschuldigde erfbelasting.

Akte van verdeling

De goederen van de nalatenschap moeten onder de erfgenamen worden verdeeld. Soms komen de erfgenamen in onderling overleg niet tot overeenstemming over de afwikkeling van de nalatenschap. Problemen kunnen ontstaan over wie welke goederen krijgt toegedeeld en over de waardevaststelling van de goederen.

In een akte van verdeling wordt vastgelegd welke goederen tegen welke waarde door de erfgenamen worden verkregen. De erfgenamen krijgen daardoor een dwingend bewijsstuk van de bij de verdeling van de nalatenschap gemaakte afspraken.