Het verhaal van de uil en het logo

Begin 2013 kwam ik letterlijk en figuurlijk terug van een samenwerkingsverband en belandde ik met mijn kantoor op onze huidige prachtige locatie aan de Boslaan 19 in Emmeloord. Om het verhaal van de uil goed te begrijpen, moet je eerst weten dat, vóór ik dat samenwerkingsverband aanging, mijn kantoor was gevestigd aan de Julianastraat, naast de huidige Zorgpost. In de besloten (ommuurde) kantoortuin stond een oude ceder. In die ceder overwinterden sinds jaar en dag een stuk of tien ransuilen. Alleenstaande mannetjes van die soort brengen de winter het liefst samen door, zo leerde mij destijds een specialist op het gebied van roofvogels. Daarbij hielden ze – gezien de enorme hoeveelheid uilenballen – de buurt in die tijd behoorlijk muisvrij. Elk begin van de winter zaten ze er weer, met z’n allen. Steeds met twee of drie op een tak, gebroederlijk naast elkaar. Mijn werkkamer bevond zich helemaal boven in het gebouw. Vanuit het dakraam keek ik ze elke morgen recht in het gezicht. Dan begroette ik ze met een welgemeend “Goedemorgen heren..”, waarna zij teruggroetten door elkaar eens aan te kijken en vervolgens minzaam naar mij te knikken. Alsof ze wilden zeggen: “Ga jij maar aan je werk, wij redden ons hier prima….” Altijd met z’n allen met het gezicht mijn kant op, kijkend naar mijn raam. Een bijzonder fenomeen.

Ik was zeer gesteld op de uilen en was trots op hun aanwezigheid. Was de winter voorbij, dan waren ze ook ineens tegelijk verdwenen. Maar ze kwamen altijd weer. Ze hadden het bij ons ongestoord goed naar de zin. Dan begin je weer een kantoor voor jezelf en heb je ook een nieuw logo nodig, waarmee je je eigen uitingen kracht kunt bijzetten.

Al pratend kwamen we op drie cruciale elementen die wij willen uitstralen. In de eerste plaats is dat de Toegankelijkheid. Ik heet gewoon Peter en ben een echte polderjongen. Zo ontstond de naam van het kantoor al in de eerste schets van het nieuwe logo.

Het tweede element dat we uit willen stralen, is het Maatwerk. Dat werd uitgebeeld door een gedeelte van de perfecte cirkel op te nemen in het logo. We hadden dus de vormgeving van het logo neergezet, met de naam en de cirkel.

Het derde belangrijke element voor ons is de Betrokkenheid. Tja, maar hoe beeld je dat nou uit in een logo? We kwamen erop dat er misschien één of meer vogels in de cirkel konden gesitueerd. Na wat gepraat over zwaluwen, kiekendieven, duiven en ander gebroed, zei de tekenaar ineens: “Waarom doe je geen uil..?”. Hierdoor moest ik gelijk denken aan mijn overwinterende vrienden in de ceder aan de Julianastraat. We waren er gelijk enthousiast over. Na wat passen en meten nam zo de gestileerde ransuil met zijn – in onze ogen – betrokken blik zijn plaats in binnen de cirkel. Met de uil stralen wij de betrokken focus op alles wat wij voor u kunnen doen uit.

Dat doen wij trouwens met ons hele fantastische team.