Joke Schippers benoemd tot notaris in de Noordoostpolder

10 september 2021

Eindelijk is het dan zover. Na maanden van intensief voorbereidend werk is mr. Joke Schippers-Schrijvers met ingang van 16 september 2021 officieel door de Koning benoemd tot notaris in de gemeente Noordoostpolder. Sinds 2017 was Joke al als toegevoegd notaris (dat is zeg maar notaris in loondienst) verbonden aan het kantoor van Peter Prummel. Het werk is dus niet nieuw voor haar. Het verschil is dat ze nu een eigen standplaats heeft en zelf haar eigen kantoor mag voeren.

Samenwerking

Joke Schippers werkt al sinds 2009 bij Peter Prummel. Omdat Joke en Peter graag blijven samenwerken, hebben zij besloten hun kantoor samen te blijven voeren, zoals ze dat eigenlijk al jaren doen als collega’s. Joke staat alleen nu volledig naast Peter in het bedrijf en is dan ook samen met hem eindverantwoordelijk voor alles wat er op kantoor gebeurt.
De samenwerking tussen Peter Prummel en Joke Schippers dateert als gezegd van 2009. Met ingang van dat jaar maakten ze allebei deel uit van een toenmalig samenwerkingsverband met twee collega’s. Toen in 2012 bleek dat het samenwerkingsverband geen standhield, en Peter met ingang van 2013 weer voor zichzelf verder zou gaan, was het voor Joke en Peter niet meer dan vanzelfsprekend dat Joke met Peter mee zou gaan naar zijn nieuwe kantoor aan de Boslaan 19 in Emmeloord. Daar zitten ze nu alweer bijna negen jaar. In die jaren is het kantoor gegroeid van vier medewerkers naar veertien en heeft Joke alle ervaring opgedaan die je nodig hebt om notaris te kunnen zijn. En dan gaat het niet alleen om vakinhoudelijk werk. Op het gebied van het familierecht, het ondernemingsrecht of het onroerend goed is Joke allemaal zonder meer allround te noemen. Maar ook is zij toegerust voor de bedrijfsvoering van het kantoor en het aansturen van al die collega’s. Door die continue groei sinds 2012 was er ruimte om een extra standplaats aan te vragen ten behoeve van het notariskantoor van Peter Prummel.

Nieuwe naam

Om de samenwerking kracht bij te zetten, hebben Joke en Peter gekozen het kantoor een nieuwe naam te geven. Met ingang van vandaag heet het kantoor van Joke Schippers en Peter Prummel:

Prummel & Schippers Notarissen

Met deze nieuwe naam willen Joke en Peter benadrukken wat al die afgelopen jaren ook alzo belangrijk voor hen was. Namelijk hun toegankelijkheid, hun maatwerk en hun betrokkenheid.

Wat blijft

De fijne samenwerking tussen Joke Schippers en Peter Prummel zal ook in de komende jaren het vertrouwde beeld blijven opleveren: toegankelijk, laagdrempelig, nuchter en praktisch. In die zin blijft hun kantoor een typisch polderbedrijf. Wat ook blijft, is de oprechte betrokkenheid die zij hebben bij het wel en wee van hun cliënten in (en buiten) de polder.

Roots

Dat is ook niet zo gek. Ze zijn de enige notarissen in de polder, die er ook zijn geboren en getogen. De grootouders van Joke kwamen al in de jaren vijftig naar de nieuwe polder. De ouders van Peter kwamen in 1960 naar Emmeloord. Peter en Joke hebben een hechte band met hun omgeving en met de mensen die er wonen. En vinden het geweldig om als notaris hun cliënten te helpen.

Snel schakelen

Het werk van een notaris is zeer divers. Peter en Joke moeten vaak snel schakelen. Soms is er het verdriet van ouders die hun kinderen al jaren niet meer spreken, of die een kind hebben verloren. Er worden cliënten ontvangen die te horen hebben gekregen dat ze niet lang meer te leven hebben. Of weten dat ze dement gaan worden. Anderhalf uur later gevolgd door blije mensen die huwelijksplannen hebben, hun eerste huis hebben gekocht of net weten dat ze een kind krijgen. Voor al die mensen staan Peter, Joke en natuurlijk ook al hun medewerkers klaar, om in begrijpelijke taal vragen te  beantwoorden, om problemen op te lossen, om de toekomst te regelen, om te ontzorgen en, als het nodig is, met een hart onder de riem weer de deur uit te laten gaan.

Toekomst

Elk mens heeft een toekomst. Die toekomst kan soms om de hoek liggen, pas betekenis hebben op de middellange termijn, of verscholen zijn achter een mistige horizon. Prummel & Schippers Notarissen helpen mensen bij het regelen van hun toekomst. Dat kan zijn het maken van een testament, de hulp bij het kopen van een huis, of de overdracht van een bedrijf. Zij helpen ze om de regie in eigen handen te houden, ook voor het geval ze in de toekomst zelf niet meer kunnen beslissen. En zeker ook voor het geval ze er niet meer zijn. En dat alles zonder onnodig veel belasting te betalen. Want we leven natuurlijk wel in Nederland. En als situaties veranderen, bewegen ze mee. Ze houden de vinger aan de pols en blijven meedenken.

Betrokkenheid en optimisme

De Noordoostpolder is een weids gebied met op vrijwel elke plek een prachtige horizon met daarboven een indrukwekkende lucht die elk dagdeel weer anders is. De toekomst van de polder gaat Joke en Peter aan het hart. Ze ondersteunen diverse lokale initiatieven en denken graag mee. Ze zien dat het, uitgezonderd de door Corona hard getroffen sectoren, momenteel economisch relatief goed gaat in onze gemeente. Er worden veel appartementen gebouwd en verkocht in Emmeloord-Centrum, de kavels in Emmelhage gaan als warme broodjes over de toonbank en ook in veel dorpen zijn bouwactiviteiten. Joke en Peter zien in hun kantoor regelmatig jonge mensen die in de Noordoostpolder zijn opgegroeid en terugkeren. Net zoals Peter en Joke zelf na hun studieperiode in de polder zijn teruggekeerd.

Al met al

Een vliegende start voor Joke Schippers. Eigenlijk meer een doorstart. Notaris was ze al, maar nu voor
zichzelf. Een mooie verandering met behoud van het goede, samen met Peter Prummel. Voor alle notariële dienstverlening weet u haar vanaf nu te vinden. U weet ook wat u aan haar heeft.

Prummel & Schippers Notarissen
Boslaan 19 Emmeloord