Flex BV

Algemeen

Op 1 oktober 2012 is de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Hierdoor is het eenvoudiger om een B.V. op te richten. Voor bestaande besloten vennootschappen is het belangrijk om de statuten te laten beoordelen en te bekijken of het raadzaam is deze aan te passen.

De belangrijkste veranderingen

  • Er bestaat meer vrijheid om de statuten in te richten zoals door de aandeelhouders gewenst.
  • Het verplichte startkapitaal van € 18.000,- is vervallen, waardoor er voor de oprichting geen bankverklaring of accountantsverklaring meer nodig is. Hierdoor kan een B.V. al worden opgericht met een kapitaal van bijvoorbeeld 1 eurocent.
  • De verplichte bankverklaring en accountantscontrole bij de inbreng zijn afgeschaft.
  • Er kan in de statuten worden bepaald dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn; met andere woorden: de statuten hoeven niet langer verplicht een blokkeringsregeling te bevatten.
  • De statuten kunnen bepalen dat bepaalde aandelen geen stemrecht of geen winstrecht hebben.

Wanneer u voornemens bent een B.V. op te richten, bent u bij ons kantoor aan het juiste adres. We begeleiden u graag van uw eerste idee, tot aan de oprichting en de inschrijving van uw B.V. in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Heeft u al een B.V. en bent u benieuwd of uw statuten moeten worden aangepast. Kom dan eens langs aan de Boslaan 19 te Emmeloord voor een vrijblijvend gesprek. Uiteraard zijn we ook telefonisch (0527-617447) of per mail (j.schippers@notarisprummel.nl) bereikbaar voor al uw vragen.