Ons team > mw. mr. J. (Jelma) Reinsma

Mijn geboorteplaats is Heerenveen, maar vanaf mijn vierde jaar ben ik opgegroeid in Emmeloord. Na de basisschool en het atheneum heb ik Notarieel Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tijdens mijn studententijd heb ik in de stad Groningen gewoond.

Na mijn afstuderen in 2010 ben ik in Emmeloord gaan werken bij het samenwerkingsverband, waar Peter Prummel toen deel van uitmaakte. Sinds 2013 werk ik tot volle tevredenheid voor Prummel & Schippers Notarissen. Van 2015 tot en met 2017 heb ik samen met mijn man in New York gewoond. Gelukkig kon ik ook gedurende die periode actief verbonden blijven aan het kantoor. Tijdelijk uit het oog, maar niet uit het hart.

Mijn specialisme ligt op het gebied van het familierecht: het adviseren over testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, schenkingen en estate planning (begeleiding bij overheveling en instandhouding van vermogen naar de volgende generatie vanuit een notarieel/fiscale invalshoek), alsmede het afwikkelen van nalatenschappen.

<< Terug naar over ons