Oprichting Bewonersvereniging Kometenphila

8 mei 2013

Sinds begin maart wonen 19 cliënten van Philadelphia met een lichamelijke en of verstandelijke beperking in mooi nieuw appartementencomplex aan de Kometenlaan te Emmeloord. Iedere bewoner heeft hierin zijn eigen appartement, en zij zijn daar super trots op. De meeste bewoners komen van een andere locatie waar ze het tot nu toe met een klein kamertje moesten doen. Een aantal ouders hebben het initiatief genomen om een vereniging op te richten met als doel het algemeen belang van de bewoners te behartigen. Dit kunnen zaken zijn zoals het organiseren van uitjes of een spelletjesmiddag, klankbord voor de bewoners naar Philadelphia, en het beheren van de gezamenlijke auto. En woensdag 24 april was het dan zover: de oprichting van de “Bewonersvereniging Kometenphila”. Met de ondertekening van de statuten door Notaris Prummel was de oprichting van de vereniging een feit. De naam Kometenphila is een samentrekking van Kometenlaan en Philadelphia. Tijdens deze oprichtingsvergadering wist de notaris op een humoristische en begrijpelijke manier aan de bewoners uit te leggen hoe een vereniging werkt, en dat zij als leden de baas zijn.

Aan de opstellen van statuten voor de oprichting van een vereniging zijn kosten verbonden, maar Notaris Prummel uit Emmeloord doet dit gratis voor ons. Deze deal is tot stand gekomen op de beursvloer. De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord.

Het aangestelde bestuur van de jonge Bewonersvereniging Kometenphila bedankt Notaris Prummel voor zijn bijdrage bij het tot stand komen van de vereniging.