Oprichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder is een feit

30 mei 2018

Op woensdag 30 mei is bij notaris Peter Prummel in Emmeloord de akte gepasseerd waarmee de stichting Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder (CHC NOP) een feit is.

De stichting is een initiatief van een aantal polderbewoners: Wim Logtmeijer en Aukje van der Molen (Canon De Noordoostpolder), Harrie Veldhuis (Historische Vereniging Noordoostpolder), Robert Hofman (NOP in oorlogstijd), Evert de Graaff (emmeloord.info) en Jan de Jong (verzamelaar ansichtkaarten). Intussen hebben ook een aantal andere enthousiastelingen en organisaties met roots in de Noordoostpolder zich aangesloten bij dit initiatief. Ze delen hun enthousiasme over de ontstaansgeschiedenis van dit unieke gebied. De basis van het CHC NOP zal het voormalig Landbouwhuis zijn (in zijn oorspronkelijke vorm een van de oudste gebouwen van de Noordoostpolder). Het CHC NOP gaat gebruik maken van ruimte binnen het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO). Deze plek, die CvJO-aanjager Henk Ferbeek, beschikbaar stelt, is een bruisende plek voor startende ondernemers. Dit past prima: het CHC ziet zich ook als een startende, pionierende onderneming.

Oude foto’s van de Noordoostpolder die nog op zolder liggen of bezittingen met een link naar de polder? Dit materiaal wil het Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder bewaren, rubriceren en toegankelijk maken voor huidige en toekomstige generaties. Kennis over onze ontstaansgeschiedenis levert een bijdrage aan onderling begrip en zorgt voor verbinding van zowel de lokale bevolking alsook met de rest van Nederland. Hiervoor is het CHC NOP een platform dat zowel fysiek als digitaal (op termijn) toegankelijk is.

Voor persoonlijk bezit met een link naar de Noordoostpolder is er nu nog geen exposeerplek in Noordelijk Flevoland. Het CHC richt zijn pijlen dan ook op ‘de schoenendoos met papieren/brieven of fotoalbum op zolder’. De eerste generatie polderbewoners is er bijna niet meer en het zou heel jammer zijn als historisch bezit in de container of bij de kringloop belandt.  Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de reeds aanwezige initiatieven die er zijn te beconcurreren, maar de kracht zit juist in onderlinge  samenwerking.